Nhiệm vụ & giấy chứng nhận

◆ Chất lượng 
Tập trung vào chất lượng tốt từ việc lựa chọn nguyên liệu đến các chi tiết vận chuyển. 

◆ Độ bền 
Cung cấp các dịch vụ hứa hẹn chính xác và hiệu quả. 

◆ Bảo 
Xây dựng niềm tin và sự tự tin bằng cách hiển thị kiến thức chuyên môn và kỹ năng về các sản phẩm và dịch vụ. 

◆ hữu hình 
Hình thành một ấn tượng cảm nhận của khách hàng thông qua sản phẩm, sự xuất hiện của các nhân viên dịch vụ, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm và cơ sở vật chất. 

◆ Đồng cảm 
Chăm sóc về các mối quan tâm và cảm giác khách hàng. 

◆ Sự phản hồi 
Chủ động cung cấp dịch vụ cho khách hàng.


SPT laser tube

SPT laser tube

SPT laser tube