Triển lãm

Khoản Tên triển lãm Địa điểm triển lãm Bắt đầu Kết thúc Booth
1 2016 D.PES SIGN &LED EXPO TRUNG QUỐC //www.chinaledexpo.com/en/ 23 tháng hai năm 2016 26 tháng hai năm 2016
2 LASER Thế giới của PHOTONICS Ấn Độ //www.photonicsindia.net/ 21 tháng năm 2016 23 tháng năm 2016