Triển lãm

Khoản Tên triển lãm Địa điểm triển lãm Bắt đầu Kết thúc Booth
1 2015 D.PES SIGN &LED EXPO TRUNG QUỐC //www.chinasignexpo.com/news/1_1.html 6 Tháng ba, 2015 9 tháng 3 năm 2015 Số 33, Hội trường 2
2 KÝ KẾT TRUNG QUỐC 2015 //www.signchina-sh.com/zh-cn/ 16 tháng năm 2015 19 tháng năm 2015 Tập 38, W1
3 Thùng Carton gấp Trung2015 //www.sino-foldingcarton.com/en/homepage/ 16 tháng năm 2015 18 tháng năm 2015 3E-291-292 ·
4 Cộng đồng quản lý nước (CISMA //www.cisma.com.cn/cismaen/ 23 tháng năm 2015 26 tháng năm 2015

E1-A25 ·