Triển lãm

Mục tên triển lãm Triển lãm trang web Khởi đầu Kết thúc lều
1 2015 D.PES SIGN & EXPO LED TRUNG QUỐC http://www.chinasignexpo.com/news/1_1.html 6-Mar-2015 9-Mar-2015 Số 33, Hall 2
2 ĐĂNG TRUNG QUỐC 2015 http://www.signchina-sh.com/zh-cn/ 16-Sep-2015 19-Sep-2015 E38, W1
3 Trung Folding Carton2015 http://www.sino-foldingcarton.com/en/homepage/ 16-Sep-2015 18-Sep-2015 3E-291-292
4 CISMA http://www.cisma.com.cn/cismaen/ 23-Sep-2015 26-Sep-2015

E1-A25